O nas

Floks” jest grupą przyjaciół, kreatywnych ludzi, ale różnych osobowości twórczych . Mimo, że wypowiadamy się w wielu technikach i  reprezentujemy różne podejścia od projektowania, fotografii, filmu do szerokich rozwiązań informatycznych, to nasze zlecenia są spójne i zadowalają nawet bardzo wymagającego klienta.

Nieustannie podsycamy i rozwijamy swoją twórczą ciekawość, odnajdując inspiracje do tworzenia jeszcze lepszych kreacji, a energia i entuzjazm urzeczywistnia się w autorskich projektach. Odważnie łączymy pomysły, by tworzyć świeże, oryginalne i często śmiałe kreacje. Pracujemy razem, ale zachowujemy swoją odrębność i indywidualność. Grupa ma charakter otwarty a jej zmienny skład, ożywia jej twórczego ducha.

Nasz warsztat stanowi wieloletnie doświadczenie, poparte znaczącymi osiągnięciami (wystawy, wyróżnienia). Od początku istnienia staramy się wychodzić do szerokiego grona klientów, oferując wykonanie każdego zlecenia w sposób rzetelny i profesjonalny.

Pracujemy z prawdziwą pasją, ale też wspólnie spędzamy czas wolny. Wyznajemy zasadę, że to kim jesteśmy, zależne jest od tego, kogo w swoim życiu spotkaliśmy. Mamy swój czas, i naszym obowiązkiem jest godne jego wykorzystanie, w miarę możliwości uczynienie go dobrym dla siebie i innych.